Tjäna säkra pengar – Tips

Vill du tjäna säkra pengar?

Tips på säkra pengar!

Att tjäna säkra pengar är väl de allas dröm. Man vill få in de där enkla och säkra pengarna. Pengar som växer och som inte kan äventyras av fall på börsen eller andra o förutseende dropp i den globala eller lokala ekonomin.

Jag har alltid strävat efter att de pengar jag tjänar är så säkra som möjligt. Många gånger har jag hållit ner risken till fördel för säkerheten. Detta har fungerat bra för mig och jag tänkte i denna artikeln ge dig några bra tips och råd för hur du kan tjäna säkra pengar.

Vi skall här nedan visa dig hur du kan tjäna säkra pengar genom att investera smart och med så liten risk som det bara går. Allt för att du inte skall förlora dina pengar utan att du skall tjäna mer pengar på ett säkrare sätt.

Bankens räntekonto

Att en bank i Sverige skulle gå i konkurs är i princip otänkbart. Skulle det inträffa finns den statliga insättningsgarantin som ersätter förluster upp till 100 000 euro. Detta gäller även pengar som ligger på konton i nischbanker och andra finansiella institut. Detta betyder att ett räntekonto är en mycket säker placering.

Innan du sätter in pengar på ett räntekonto ska du dock alltid kontrollera att insättningsgarantin gäller för just den banken.

Du kan läsa mer om insättningsgarantin och se vilka banker och finansiella institut som är anslutna på Riksgäldens specialsajt om garantin (https://www.insattningsgarantin.se).

Sparräntorna på de traditionella storbankerna är inte särskilt bra. Vad man kan göra då är att binda upp pengarna på lite längre tid, och då få lite högre ränta, eller att undersöka de räntor som erbjuds av nischbankerna och andra finansiella institut.

Många av de mindre aktörerna har nämligen betydligt högre räntor än storbankerna. Binder du upp pengarna på ett eller flera år kan din avkastning enkelt fördubblas jämfört med om du hade satt in pengarna hos Nordea, SEB eller Swedbank.

Att sätta sina pengar på ett räntekonto har historiskt varit ett av de tryggaste sätten att tjäna säkra pengar. Titta dock igenom villkoren för varje bank du använder och se exakt hur det fungerar med konton, bindningstider och räntor. Hur pass mycket du får ut och hur ditt konto är knytet till den statliga insättningsgarantin.

Det är viktigt att tänka på att du är tålmodig när du skall förska tjäna säkra pengar. Det tar längre tid än att tjäna dem via något mer risk fyllt projekt eller sparform.

Statsskuldsväxlar hos Riksgälden

Detta är en annan säker sparform. Här kan du relativt enkelt tjäna säkra pengar. När du sätter in pengar på ditt konto hos Riksgälden, så lånar du i praktiken ut pengar till staten. Staten måste hålla igång hjulen genom att låna pengar.

Detta är ett av statens sätt på hur de får in lånekapital. Du köper statsväxlar eller statsobligationer på olika lång tid. Vanligtvis överstiger denna ränta den vanliga räntan du får hos en vanlig bank. Du får en fast ränta under den löptid du valt hos Riksgälden. Det negativa med denna sortens sparande är att du inte kan ta ut pengarna. De är inte likvida förrän löptiden har avslutats.

Tjäna pengar via räntefonder

Detta är ännu ett av de mer säkra finansiella instrumenten du kan använda dig av. Att placera sina pengar i en räntefond har över tiden varit en säker och relativt långsam sparform. Du tjänar pengar den säkra vägen, men det tar tid att skapa ett bra överskott.

Räntefonder finns i två varianter: En som fokuserar på räntebärande värdepapper med korta löptider, och en som har en längre placeringshorisont. Korträntefonderna är säkrare än långräntefonderna, men det är en långräntefond du ska välja om du vill ha chans på en något bättre avkastning.

Hör efter med ditt ombud på banken eller läs på rejält innan du köper någon form av fonder. Du skall vara säker och trygg när du investerar eller sparar pengar oavsett vilket finansiellt instrument du använder dig av.

Titta även på hur stor avgift fondförvaltaren tar ut av dig när du använder dig av räntefonder i din bank. Fördelen är att du tjänar pengar på räntefonder och att du kan omskapa dem i likvida medel när helst du vill.

Över till dig.

Se till att tjäna säkra pengar!

Lämna ett svar

Stäng meny